Skyros, Greece

Athens Weather forecast © weather-wherever.co.uk

Monday, 7 March 2011

Komedie skriftlig på Skyros Centre, By Ingunn

Min plan var å finne en yoga-ferie i Hellas, da jeg synes Hellas er et flott ferie-mål. Ønsket var å kombinere ferien med yoga. Jeg googlet litt, men til min store glede fant jeg noe som var enda bedre. Komedie-skrivnings kurs.

Jeg har lenge lekt med tanken om å skrive komedie. Man kunne kombinere en uke med sol, strand og ca.fire timers skrive-workshop på formiddagen. Inkludert var det tilbud om yoga på morgenen og smykke-lagning på ettermiddag/kveld for de som ønsket det. Sunn god frokost og lunsj. Etter lunsjen gikk som regel turen ned til stranden. Man fikk lekser til neste dags workshop, men dette ble gjerne sett på som noe morsomt og kreativt.

Læreren var en engelsk komiker, Arthur Smith. En veldig uhøytidelig, utrolig morsom og hjelpsom mann. Klassen jeg gikk i ble en veldig sammensveiset gjeng. Jeg var eneste medlem i gruppen som ikke hadde engelsk som morsmål. Til tross for dette følte jeg meg veldig inkludert. Fra starten av var jeg innstillt på at det kunne bli litt av en utfordring å skrive komiske fortellinger/vitser på engelsk. Det er naturligvis veldig mange ord og uttrykk som er mye enklere å både uttrykke og forstå på eget språk. Det sier seg egentlig selv. For min del ga kurset likevel en boost i selvtilliten på det å skrive kreativt, som jeg aldri ville vært foruten. Personelig tror jeg man må være hundre prosent innstillt på å skrive på et annet språk. Samt bør man også virkelig brenne for kurset man skal delta i, så vil oppholdet bli vellykket.

Reise-lederne på senteret var også svært hjelpsomme og service-innstillte,og det bidrog til en flott ferie. Jeg ble kjent med mange veldig hyggelige folk fra andre land i gruppen.
På kveldene var det også tid til å titte litt i sentrum. Skyros sentrum som vi bodde i, var en koselig typisk gresk nydelig landsby. Jeg delte et lite hvitkalket hus/leilghet med en engelsk dame fra kurset. I løpet av uken var vi også på en arrangert utflukt til senteret på Atsitsa på den landre siden av øya. Det var virkelig en opplevelse. Atsitsa`s natur bød på blandt annet krystall-klar sjø, furu og daddel-trær som i et lite paradis.

Det virker som Skyros Holidays har noe for enhver smak. Denne uken i slutten av september var en uke med masse latter og glede.

Ingunn


Comedy Writing at The Skyros Centre, By Ingunn

My plan was to find a yoga holiday in Greece, as I think Greece is a great vacation destination. The desire was to combine your holiday with yoga. I googled a bit, but to my delight, I found something that was even better. Comedy spelling course.

I have lon
g toyed with the idea of writing comedy. One could combine a week of sun, beach and ca.fire hour writing workshop in the morning. Included was the offer of yoga in the morning and jewellery layering in the afternoon / evening for those who wanted it. Healthy breakfast and lunch. After lunch was usually head down to the beach. You got homework the next day's workshop, but this was often seen as something fun and creative.

The teacher was an English comedian, Arthur Smith. A very unpretentious, very funny and helpful man. The class I went to was a very tight group. I was the only member in the group who did not have English as their mother tongue. Despite this, I felt very included. From the beginning, I was set in that it could be quite a challenge to write funny stories / jokes in English. It is of course very many words and phrases that are much easier to both understand and express in their own language. Needless to say, really though. For my part, however, gave the course a boost in confidence in the creative writing, which I never would have done without. Personal I think you must be a hundred percent set in writing in another language. Each one should also really burn for the course you should join, then the stay will be successful.

Travel Leaders at the Center was also very helpful and service-adjusted, and it contributed to a great holiday. I got to know many very nice people from other countries in the group.
In the evenings there was also time to look a little bit in the center. Skyros center that we stayed in was a nice typical Greek lovely village. I shared a small whitewashed house / leilghet with an English lady from the course. During the week we were also arranged on a excursion to the center of Atsitsa Landre on the side of the island. It was really an experience. Atsitsa `s nature offered among other things, crystal-clear sea, pine trees and date-trees in a small paradise.

It seems like Skyros Holidays has something for everyone. This week in late September was a week with lots of laughter and joy.

Ingunn

No comments:

Post a Comment